Bar trummis

I musikens underbara värld finns det många yrken och sysselsättningar att ägna sig åt.

Dock torde ett av de mest marginaliserade yrkena vara bar-batteristens, populärt benämnd ''bar-trummis''.


Till glädje för de många restauranggäster som av medfödda eller akut kemiska skäl ej kan uppfatta melodik och harmonik kommer bartrummisen som en glädjens förlösare. För alla kan ju i alla fall klappa med i en glad refräng!

Dr Drum-Phil Morris

Här är några ljudupptagningar från bar-trummisens typiska arbetsmiljö:

Ljudupptagning 1 Ljudupptagning 2 Ljudupptagning 3