Stereo

Nytt! Fräscht! Festligt! -Men bara för två-örade!

Stereo är en egenhet som huvudsakligen berör två-örade personer. Kort uttryckt kan man säga att ljudvågor når vardera örats trumhinna med viss tidsskillnad. Effekten blir att hjärnan adderar en rums/tids-dimension utöver den rena sinnesregistreringen av ljudets amplitud och frekvens.

I bästa fall orsakar fenomenet en förhöjd upplevelse vid konsumtion av musik. I sämsta fall kan upplevelsen orsaka s.k. 'sporadisk verklighetsuppfattning'*, vilken kan leda till komplicerad psykiatrisk vård.

*såsom till exempel när bussen anländer till hållplatsen väldigt mycket tidigare innan ljudet. 


För att med optimalaste behållning själv kunna uppleva de möjliga effekterna av denna fluga - stereofonin - är det några komponenter som krävs, varav de två öronen redan har nämnts. Man behöver förutom dessa:

  • Ett rum, för korrekt centrering av den egna kroppen, samt
  • två [2] ljudkällor, till exempel högtalare 


Innan man huvudlöst beger sig in i utforskandet av denna nya akustiska dimension bör man göra några justeringar för att minimera risker såsom öronfladder, över-exaltation samt fot-spasmer .

Med hjälp av nedan angivna stereo-test-filer kan minsta lekman själv företaga de nödvändiga lagstadgade inställningarna.

stereo-test 1 stereo-test 2