Calle Jularbo

Carl "Calle" Jularbo (1893-1966) var kanske Sveriges störste dragspelare.

Vann genom åren otaliga förstapriser i dragspelstävlingar. C.J. skrev över hundra melodier av vilka många vunnit enastående popularitet.

Tyvärr skuggas denne gigants karriär alltför ofta av Calle Ljugar-Bo.