Instrument

Allmänt

Instrument brukar användas för att skapa musik. Men man kan också använda dem i andra sammanhang.
Normalt sett brukar instrument delas in i 3 kategorier. Trummor, stränginstrument och blåsinstrument.


Trummor

Trummor är förmodligen den äldsta formen av instrument som människan har använt sig av. Fritz Adelmann, professor i Musikhistoria på Universitetet i München, har spårat trummans historia så långt tillbaka som 6 537 år, 11 månader och 16 dagar. Han är dock osäker på exakt tidpunkt för dygnet, vilket han fått mycket kritik för av sin kollega Frans Schneller, professor i exakthetslära på Universitetet i München.

Hursomhelst. Den första trumman tillverkades av en man i nuvarande Azerbadjan. Vi kan kalla honom Sven-Göran. Det var en dag då en inbrottstjuv tog sig in i Sven-Görans hem och stal frukt. Sven-Göran blev då mycket arg och slog ihjäl inbrottstjuven. Detta kan tyckas grymt. Men man måste komma ihåg att detta var innan de effektiva transportmedlens tid och innan konstgödslingens tid, vilket gjorde att fruktpriset var högre då än bensinpriset idag.

Efter att ha slagit ihjäl inbrottstjuven så tänkte Sven-Göran begrava honom. Men det fanns ingen spade tillgänglig. Då tog Sven-Göran och skar av huvet från den döda kroppen. Han spände ut skinnet på halsen så att det blev spänt. Så hade han tillverkat världens första trumma. Efter att denna trumma blivit tillverkad ville ingen stjäla frukt av Sven-Göran.


Blåsinstrument

Efter trummorna kom blåsinstrumenten. Fritz Adelmann, professor i Musikhistoria på Universitetet i München, menar att det var en kvinna som tillverkade det första blåsinstrumentet. Det skedde den 12 nov 3892 år före vår tideräkning. Klockan var 14:15. Men Fritz är osäker på sekunderna. Detta har Frans Schneller, professor i exakthetslära på Universitetet i München, kritiserat honom mycket för.

Vi kan kalla henne Inga-Lill. Inga-Lill bodde i nuvarande Spanien och hade en son. En dag blev sonen rånad på väg hem från ett möte med Stensamlarnas Regionsförening (en föregångare till det som senare kom att bli de första europeiska scouterna) också förkortat SR.

Som hämnd för detta sökte Inga-Lill upp gärningsmannen och högg av hans ben. Benet tog hon med sig hem och borrade ett hål igenom på längden från knäfästet ner till fotfästet. Hon borrade också några kortare hål på tvären från smalbenets framsida ner till det hål hon borrat tidigare. På så sätt hade hon tillverkat världens första blockflöjt.

För att utöka sitt musikförråd sökte hon upp samme man och högg av hans andra ben. Av detta lät hon tillverka världens första trumpet.


Stränginstrument

Sist men inte minst kom stränginstrumenten. Fritz Adelmann, professor i Musikhistoria på Universitet i München, har bevisat att världens första stränginstrument tillverkades 23 mars, år 3267 före vår tideräkning. Klockan var 16:45:31. Men han är osäker på tiondelarna. Men för att slippa bli kritiserad av Frans Schneller (se ovan) hittade han på lite siffror som funkar.

Det första stränginstrumentet tillverkades av en äldre man som bodde på Kolahalvön i nuvarande Ryssland. Han hade blivit retad av ett gäng jämnåriga under hela sitt liv och fick till slut nog. Vi kan kalla honom Lars-Urban. Lars-Urban tog då den första som hade retat honom och drog ut kroppspulsådern, samt fem andra större blodkärl från dennes kropp. Dessa fäste han på en trästav från en lind (Tilia Cordata). Han spände ut dem och satte sig och började spela. Så hade han gjort världens första femsträngade gitarr.

Samme Lars-Urban tillverkade världens första bas dagen efter. Han tog då en annan av de som retade honom och drog ut hans tarmar. Tarmarna delade han upp i fyra och lät sedan dessa bli tvinnade runt sig själva, var bit för sig. Dessa fäste han på en stock från en Ek (Quercus Robur). Så hade han gjort en bas.

Den tredje mannen i gänget gjorde Lars-Urban en fiol utav. Till detta använde han nervtrådar och diverse andra grejer.


Och det var historien om hur de första instrumenten blev till!