DNA

DNA (förkortning av deoxyribonucleic acid), eller deoxiribonukleinsyra, är det kemiska ämne som är bärare av den ärftliga informationen, genomet, i kroppens celler. Molekylen består av en kedja av nukleotider som genom den genetiska koden beskriver hur en organisms proteiner skall byggas upp av aminosyror. 


Nya rön från Genetische Institute Dortmünds visar att DNA kan smitta luftburet, genom att dess syratillstånd kan finfördelas i mikroskopiska droppar. Doktor Philip D Morris [bilden] har med sitt forskarteam nu avslöjat att exempel på luftburet kan vara när luftmassan sätts i svängning. Vidare forskning av teamet har även påvisat att vanliga exempel på när luftmassan sätts i svängning är när musik utövas.

I långvariga sådana omständigheter, såsom t.ex vid fleråriga co-writes eller annat intensivt och delat musikbruk kan arvsmassa överföras. Flera påtagliga fall finns dokumenterade.

Nämnas kan bl.a. Queen, ZZ Top, Sonny & Cher, Björn och Benny, John Lennon och Paul McCartney, Johnny och Edgar Winter, The Ramones, Bröderna Rongedal, Svenne och Lotta.


Listan kan göras betydligt längre.

I det motsatta fallet, vid s.k. solo-act'er, kan istället den egna arvsmassan muteras genom ackumulation så att de egna yttre särdragen kan komma att förstärkas. Studerade fall är t.ex Carola Häggkvist och David Bowie...."

 

Merparten av en cells DNA finns i form av en eller flera kromosomer. I de celler som bygger upp eukaryota organismer, så som växter, djur, svampar och protister, finns det mesta av DNA:t i cellkärnan. En mindre del återfinns i kroppens kraftstationer mitokondrierna. Hos växter finns en mindre mängd DNA också i de energigenererande cellorganen kloroplasterna, där fotosyntesen sker. Även det genetiska materialet i virus består ofta av DNA.

DNA är ärftlighetens molekyl och innehåller all information om de ärftliga egenskaperna hos en organism. Vid celldelningen (se Jailhouse Rock) överförs hela informationen i DNA-molekylerna till nästa generation av celler genom att molekylerna replikeras och kopior av molekylerna hamnar i alla dotterceller.