CD

CD’ns historia.

Man kan lätt förledas att tro att den s.k. CD’n (=Compact Disc) är en modern företeelse, men egentligen har människan arbetat på att tämja de digitala urkrafterna så länge man kan minnas.

CD från Stenåldern Utställningsföremål 1. är ett tidigt CD-fynd från Stenåldern, c:a 3500 f.kr. Redan i detta ytterst tidiga skede av HiFi- historien förstod människan att gravera in fördjupningar respektive upphöjningar för att representera sin tids musik. Höll man en kvist eller käpp mot ytan på den roterande CD’n, återgavs - i realtid och med full bandbredd - en tidstypisk, perkussivt helt oregelbunden, raspande ljudsekvens. Visserligen i mono, men ändå! Respekten för upphovsrätten inskränkte sig på den här oupplysta tiden till att endast ange artisten.
CD från Bronsåldern Utställningsföremål 2. från c:a 1200 f.kr. är ett album från tidig Bronsålder. Artisten är givetvis ett av de metal-band vars glansperiod möjliggjordes just genom tidens tekniska möjligheter. Också den digitala utvecklingen har här tagit ett rejält kliv framåt. Trots de primitiva vertyg som människan förfogat över, ser vi ändå att det nu är ”ettor” och ”nollor” som arbetats in i den mjuka metall-legeringen.
CD från forna Egypten Utställningsföremål 3. är ungefär samtida med föremål 2. Denna CD härstammar dock från Tebe i Egypten runt år 1200 f.kr. Egyptiska gravörer hade genom sitt arbete med hieroglyfer blivit nog så skickliga med stämjärn och klubba. De hade därför heller inga problem att också gravera musik i praktiskt taget vilken genre som helst. Artisten är "Tut-Anch-Hammond & his well-preserved organ" och musiken på CD’n är en typiskt svensk vals!  Enligt hieroglyferna på sarkofagens väggar skall det vara: ” Dansen Den Går Uppå Sfinxta Skär”. Anledningen till balsameringen bedöms av forskare vara att man velat bevara CD’n för framtiden, i väntan på att en avspelningsanordning skall uppfinnas.
CD från Vikingatiden Utställningsföremål 4. är från vår Vikingatid, c:a 900 e.kr. Sverige hade vid denna tid, genom vikingarnas resor, kommit att bli en handelsnation med omfattande varuutbyte med många länder. Detta är ett av våra tidigaste spår av vår numer så välbekanta och framgångsrika musikexport. Skivan innehåller enligt uppgift den kanske allra tidigaste kända inspelningen med just – Vikingarna!
CD från tidigt 1900-tal Utställningsföremål 5. I och med övergången till 1900-talet gick den tekniska utvecklingen i ett svindlande tempo; fonografen, telefonen, rörliga bilder och den s.k. rundradion bara runt hörnet. Under det första decenniet intensifierades också utvecklingsarbetet med digitala ljudbärare. Denna CD från 1910 sades innehålla Tor Modems känslosamma tolkning av ”IT-consulthens klagan”, ett c:a 10 sekunder långt stycke med intensiv dynamik, helt enligt noternas instruktion.
Detta kunde emellertid vederläggas först vid 1980-talets början, då man kom på att också uppfinna den s.k. CD-spelaren.